Close
Close

keokeo

Search

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 
 

Ông Nguyễn Ngọc Anh

 

Thành viên phụ trách HĐQT

 

Ông Dương Trí Hội

 

Thành viên HĐQT

 

Ông Hồ Quyết Thắng

 

Thành viên HĐQT

 

Ông Trịnh Văn Khiêm

 

Thành viên HĐQT

 

Ông Hoàng Trọng Dũng

 

Thành viên HĐQT

 

Ông Nguyễn Ngọc Anh

 

Thành viên phụ trách HĐQT

 

Ông Dương Trí Hội

 

Thành viên HĐQT

 

Ông Hồ Quyết Thắng

 

Thành viên HĐQT

 

Ông Trịnh Văn Khiêm

 

Thành viên HĐQT

 

Ông Hoàng Trọng Dũng

 

Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

 

Bao gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ TCT và pháp luật liên quan.

Prev Next
 

Ông Huỳnh Kim Nhân

 

Trưởng Ban Kiểm soát

 

Ông Lương Phương

 

Thành viên Ban kiểm soát

 

Bà Trần Thị Phượng

 

Thành viên Ban kiểm soát

 

Ông Huỳnh Kim Nhân

 

Trưởng Ban Kiểm soát

 

Ông Lương Phương

 

Thành viên Ban kiểm soát

 

Bà Trần Thị Phượng

 

Thành viên Ban kiểm soát

BAN ĐIỀU HÀNH

 
 •  

  Ông Đào Văn Ngọc

   

  Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành

 •  

  Bà Trần Thị Phương Thảo

   

  Phó Tổng Giám Đốc

 •  

  Ông Cao Trung Kiên

   

  Phó Tổng Giám Đốc

 •  

  Ông T?公众号:暂未开通 Huy

   

  Phó Tổng Giám Đốc

 •  

  Ông Võ Ngọc Phương

   

  Kế Toán Trưởng

 

Ông Đào Văn Ngọc

 

Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành

 

Bà Trần Thị Phương Thảo

 

Phó Tổng Giám Đốc

 

Ông Cao Trung Kiên

 

Phó Tổng Giám Đốc

 

Ông T?公众号:暂未开通 Huy

 

Phó Tổng Giám Đốc

 

Ông Võ Ngọc Phương

 

Kế Toán Trưởng

(028) 382 562 58

Hotline liên hệ

admin@admin.com

Email liên hệ

Số 43 Mạc Đĩnh Chi

P. Đa Kao, Q. 1, Tp.HCM

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 13/GP-STTTT do Sở TTTT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 7 năm 2023.

Ban Biên tập: Ban Tiếp thị và Truyền thông keo 34

Đã thông báo Bộ Công Thương

Copyright © 2020 keo 34.

Top
Clicky